back to top

Pohled do vašeho oka může prozradit, kdy zemřete. Nejde přitom o věštecký trik

Rychlá a bezbolestná technika skenování oční bulvy představuje novou možnost diagnostiky. Lékaři by díky ní mohli být schopni identifikovat rychleji stárnoucí lidi, kteří jsou více ohroženi předčasným úmrtím.

Stárnutí má vliv na organismus každého člověka. To, že ale v našich rodných listech najdeme stejný rok, ještě neznamená, že naše generace fyzicky stárne stejnou rychlostí. Jak se nyní ukazuje, mohl by pouhý pohled do hlubin našeho okna být způsobem, jak určit skutečný biologický věk člověka, a pomoci tak předurčit náš fyzický i psychický zdravotní stav.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

S diagnostikou pomáhá umělá inteligence

V roce 2022 se vědcům povedlo vyvinout model strojového učení, který dokázal předpovědět délku života pouhým krátkým skenem sítnice. Algoritmus byl tak přesný, že dokázal předpovědět věk téměř 47 000 dospělých osob středního a vyššího věku ve Spojeném království v rozmezí 3,5 roku. K rozboru přitom mohl využívat i v minulosti pořízené skeny, přičemž u skupiny snímků starších 10 let, kde byla sítnice označena jako staršího vzhledu, došlo k úmrtí 1 871 spadající do této kategorie.

Jak to celé funguje? Pokud například umělá inteligence předpověděla, že oko dané osoby je vizuálně o rok starší než její skutečný věk, zvýšilo se riziko úmrtí jedince v následujících 11 letech zhruba o 2 %. Narostla také pravděpodobnost na podlehnutí jiné než kardiovaskulární nemoci či rakovině, což bylo pro vědce také překvapivé.

Vědci pro přesnost nástroje nemají biologické vysvětlení

Tato zjištění jsou čistě observační, což znamená, že stále nevíme, co je příčinou tohoto vztahu na biologické úrovni. Výsledky nicméně reflektují rostoucí počet důkazů o tom, že sítnice je velmi citlivá na poškození způsobené právě stárnutím. Protože tato viditelná tkáň hostí cévy i nervy, mohla by nám poskytnout důležité informace o zdraví cév a mozku jedince.

Předchozí studie naznačily, že buňky v zadní části lidského oka nám mohou pomoci předpovědět nástup kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění ledvin a dalších příznaků stárnutí. Toto však byla první studie, která představila určení stáří sítnice jako silný prediktor úmrtnosti jako celku. Tato úzká souvislost mezi stavem zadní části oka a rizikem předčasné smrti také reflektuje propojení mozku a oka a podporuje tak názor, že sítnice je jakýmsi oknem do našeho nitra.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Je potřeba dalšího výzkumu

Vědcům se nepodařilo prokázat přímé spojení stavu sítnice s některými neurodegenerativními onemocněními, například demencí. I když tedy v průběhu studie na tuto chorobu zemřelo 20 osob, nebylo možné na takto malém vzorku algoritmus vycvičit do takové míry, aby bylo dosaženo dostatečné spolehlivosti. Vliv na trénink umělé inteligence pak má i skutečnosti, že posledních letech klesl počet úmrtí souvisejících s kardiovaskulárními chorobami, neboť medicína stále častěji předchází událostem, které by dříve byly smrtelné.

Zdraví sítnice však může být stále důležitým ukazatelem životaschopnosti kardiovaskulárního systému, přestože nebylo spojeno s úmrtností způsobenou jeho selháním. Předchozí studie například ukázaly, že fotografie sítnice mohou pomoci předpovědět rizikové faktory onemocnění srdce. Skutečnost, že lze sken provést v řádu několika minut, pak naznačuje, že by další výzkum mohl lékařům poskytnout spolehlivý způsob diagnostiky, který zdokonalí možnosti následné léčby. Na další pokrok si však nejspíš budeme muset ještě počkat.

Zdroje:

https://bjo.bmj.com/content/107/4/547

https://interestingengineering.com/innovation/this-spooky-ai-model-will-tell-you-the-time-of-your-death

https://newatlas.com/medical/retina-scan-could-predict-risk-early-death

Zdroj fotografii: Pixbay, Pexel, Envato, Dreamstime, istockphoto.com

David Vanda
Pohled na útulný a zároveň praktický domov mě naplňuje pohodou a klidem. V poslední době se však stále častěji věnuji nepravidelným souhrnům novinek z oblasti zdraví, vědy a techniky, o kterých rád seznamuji i čtenáře zajímající se o tato témata.

Nejnovější články

--- Další články autora ---