Nejčastější otázky ohledně tepelného čerpadla. Na co chcete znát odpověď?

Tepelné čerpadlo funguje na podobném principu jako lednice – teplo je odváděno ze studeného místa na místo teplejší. Pokud stojíte před výběrem tepelného čerpadla, možná si příliš nevíte rady, jak se tohoto úkolu zhostit. Co sledovat? Na co si dát pozor? A je možné na čerpadlo získat dotaci? Odpovědi hledejte v článku.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

„Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody,“ vysvětluje web Čerpadla IVT. Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je zajištěn díky stlačení par chladiva v kompresoru, během kterého dojde k jeho zahřátí.

Zdroj obrázku: https://www.istockphoto.com/

„Tepelné čerpadlo je cyklicky pracující tepelný stroj, kde celý proces probíhá v uzavřeném okruhu a všechny děje se periodicky opakují,“ doplňuje informace web Viessmann.

Lze na pořízení čerpadla získat dotaci?

S pořízením tepelného čerpadla může pomoci dotace Nová zelená úsporám. Díky té je možné získat podporu až ve výši 100 000 Kč na tepelné čerpadlo vzduch/voda, udává web Vytápíme úsporně. Ve hře byla také kotlíková dotace, ta už ale není aktuální.

Jakou má tepelné čerpadlo životnost?

Životnost tepelného čerpadla se odvíjí od vícera faktorů. Jedním z nich je kompresor uvnitř, kdy záleží na počtu jeho startů. Dalším faktorem je akumulace tepla či správné dimenzování výkonu čerpadla. Kvalitní tepelná čerpadla dosahují životnosti až 15 let.

Zdroj obrázku: https://www.istockphoto.com/

Jaké existují typy tepelného čerpadla?

Rozdíl mezi tepelnými čerpadly spočívá ve způsobu, jakým získávají teplo z okolního prostředí. Tepelná čerpadla se dělí na čerpadla vzduch/voda, čerpadla země/voda, čerpadla voda/voda a čerpadla vzduch/vzduch.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je založeno na principu získávání energie z okolního vzduchu a jejího přenosu do systému ohřevu teplé vody. „Tepelné čerpadlo země/voda funguje na principu získávání tepla ze země nebo geotermálního vrtu,“ vysvětluje web Boilers Attack.

Tepelné čerpadlo voda/voda představuje metodu založenou na získávání tepla ze dvou vrtů. Posledním typem je tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. Tento typ lze doporučit pro teplovzdušné topné systémy, kde se jako pracovní médium používá vzduch, který je distribuován do všech oblastí budovy systémem vzduchovodů.

Zdroj: cerpadla-ivt.cz, viessmann.cz, vytapimeusporne.cz, boilers-attack.com.com

Zdroj fotografii: Pixbay, Pexel, Envato, Dreamstime, istockphoto.com

Nikol Kolomazníková
Zařizování domácnosti je mou radostí – pro nelibost své rodiny doma neustále pohybuji s nábytkem. Na iBydlení.cz si můžete přečíst mé články plné levných nápadů, které se v domácnosti neztratí.

Nejnovější články

--- Další články autora ---