back to top

Způsobí globální změna klimatu novou dobu ledovou?

Globální změny v zemském klimatu se v poslední době staly jedním z nejčastěji diskutovaných témat. Má to dobrý důvod, potenciální důsledky jsou totiž tak drastické, že by dramaticky proměnily prostředí, ve kterém všichni žijeme. Většina lidí vnímá globální změnu klimatu především v podobě zvyšování průměrné teploty na Zemi. Tento pohled však nevystihuje to, o jak komplexní proces se ve skutečnosti jedná. Demonstrovat to můžeme tím, že zvyšování průměrné globální teploty může Evropu – a Českou republiku nevyjímaje – ve skutečnosti výrazně ochladit. Co víc, není vyloučené, že se Evropa nachází na prahu doby ledové. 

Globální oteplování, nebo ochlazení?

Nárůst průměrné teploty na Zemi je neoddiskutovatelný fakt, stejně jako to, že se na něm podílí člověk. Neznamená to ale, že se všude na planetě bude teplota měnit stejně. Dokonce není ani pravda, že se bude všude zvyšovat. Na zemské klima mají zásadní vliv vody v oceánech. V nich totiž probíhá tzv. termohalinní cirkulace, tedy pohyby obrovského množství vody, při kterých dochází k ohřívání a ochlazování vod. Právě tato cirkulace potom určuje klima nejen v bezprostředním okolí oceánů, ale prakticky všude na světě. 

Zdroj obrázku: https://www.pexels.com/

Křehká rovnováha

Oceánské proudy v dnešní podobě jsou výsledkem křehké rovnováhy mezi všemi složkami podílejícími se na tvorbě klimatu. Změna kterékoliv z nich nevyhnutelně ovlivní všechny ostatní. Vědci z univerzity v dánské Kodani nyní provedli výpočet, podle kterého může kdykoliv mezi lety 2025 a 2095 dojít ke kolapsu tohoto systému oceánských proudů.

Pro Evropu je nejvýznamnější systém zvaný Atlantická meridionální cirkulace. Ta je již nyní nejslabší za posledních několik tisíc let a pokud by se tento systém zcela zhroutil, došlo by v Evropě k poklesu teplot o pět až deset stupňů. K něčemu takovému došlo naposledy před necelými třinácti tisíci lety a chladnější klima poté trvalo asi 1300 let. Tyto podmínky již odpovídají podmínkám doby ledové.

Zdroj obrázku: https://www.pexels.com/

Obstojí studie vědecké oponentuře?

Dánská studie stejně jako každá vědecká práce, musí ale samozřejmě čelit i skepsi. Existuje zde například otázka toho, do jaké míry chápeme systém atlantického proudění správně. Podrobně je totiž tento systém sledován asi deset let což vnáší do výpočtů určitou chybu stejně jako fakt, že dostatečně podrobná měření teploty vody v severním Atlantiku pocházejí pouze z jedné relativně malé oblasti. Studie však rozhodně neobsahuje žádné chyby ve svém provedení a podle současné úrovni znalostí dává správné výsledky.

Je také na místě poznamenat, že na riziko zhroucení oceánských proudů upozorňuje i řada dalších studií, pouze s tím rozdílem, že ty posouvají čas, kdy k němu dojde na začátek příštího století. Zemské klima je nesmírně složitý systém, který zatím plně nechápeme, současně ale vidíme, že se v něm odehrává něco nestandardního s potenciálně drtivými následky. 

Zdroje informací: https://nedd.tiscali.cz/oceanske-proudeni-se-muze-brzy-zhroutit-varuji-vedci-vrati-se-tak-doba-ledova-561523

https://www.space.com/ocean-current-system-shut-down-2025-climate-disaster

Zdroj fotografii: Pixbay, Pexel, Envato, Dreamstime, istockphoto.com

Nejnovější články

--- Další články autora ---