Zní to podobně, ale není to totéž. Rozdíl mezi podnájmem a pronájmem

Pronájem a podnájem v mnoha lidech evokují dojem, že je to jedno a totéž. Ve skutečnosti ale není. Jaké jsou rozdíly mezi těmito dvěma termíny? V dnešním článku vám v tom konečně uděláme jasno.

Co je podnájem?

Podnájem představuje smluvní vztah mezi nájemcem a podnájemcem (podnájemníkem). V tomto případě nájemce přenechává podnájemníkovi k užívání nemovitost či její část. Podnájem může být uskutečněn i bez souhlasu vlastníka nemovitosti, a to za předpokladu, pokud je nájemce v dané nemovitosti hlášen k trvalému pobytu a pokud mu to nájemní smlouva vysloveně nezakazuje.

Smlouva o podnájmu nemusí být sjednána písemně. Musí zahrnovat označení smluvních stran – tedy údaje o osobě, která dává byt do podnájmu a která je ve smlouvě postavena do role nájemce a údaje o osobě, která bude byt užívat a která je ve smlouvě postavena do role podnájemce.

Zdroj obrázku: https://www.istockphoto.com/

Co je pronájem?

Pronájem je smluvní vztah uzavřený mezi vlastníkem nemovitosti a nájemcem. Vlastník nemovitosti neboli pronajímatel uzavře s nájemníkem nájemní smlouvu, na základě které vznikne nájem nemovitosti a z něho plynoucí povinnosti – zde mluvíme například o povinnosti hradit drobné opravy. Vztah mezi pronajímatelem a nájemníkem je upraven občanským zákoníkem, a to včetně otázek, za jakých okolností je možné dát nájemníkovi výpověď nebo kdy se může změnit cena nájmu a podobně.

Nájemní smlouva představuje smlouvu, ve které se pronajímatel zavazuje k přenechání nájemci věci k dočasnému užívání, zatímco nájemce se zavazuje platit za to nájemné.

Zdroj obrázku: https://www.istockphoto.com/

V čem má podnájem navrch?

Jsou věci, které hrají do karet ve prospěch podnájmu. Jednou z nich je například fakt, že podnájem lze na rozdíl od nájmu vypovědět bez udání důvodu ve lhůtě ne kratší než tři měsíce. Vlastník nemovitosti není povinen podnájem umožnit.

Zdroj fotografii: Pixbay, Pexel, Envato, Dreamstime, istockphoto.com

Nikol Kolomazníková
Zařizování domácnosti je mou radostí – pro nelibost své rodiny doma neustále pohybuji s nábytkem. Na iBydlení.cz si můžete přečíst mé články plné levných nápadů, které se v domácnosti neztratí.

Nejnovější články

--- Další články autora ---