Úklid sněhu z chodníku. Čí je to povinnost?

A je to tu zase. Sněhová nadílka pokryla ulice. Zatímco děti se radují, dospělí řeší otázku, kdo je zodpovědný za úklid sněhu z chodníku a kdo případně nese odpovědnost za úraz. Naším společným cílem je bezpečnost. Jaká pravidla s sebou přináší zimní úklid a jaké povinnosti se k němu pojí?

Kdo má uklidit sníh na chodníku?

Podíváte se z okna a váš pohled spočine na chodníku zasypaném sněhem. V takovou chvíli vám hlavou proběhne otázka, kdo se o úklid sněhu z chodníku musí postarat. Čí je to povinnost? Na čí hlavu tenhle ne vždy příjemný úkol padá?

Aktuální legislativa udává, že je chodník součástí stavby komunikace či samostatnou stavbou, která je součástí pozemku, na němž stojí. Například v obcích tak bude převážná většina chodníků ve vlastnictví dané obce.

Zdroj obrázku: https://www.istockphoto.com/

Pozor na tzv. přístupové chodníky

Jiné je to v případě tzv. přístupových chodníků vedoucích k bytovým domům. Tyto chodníky mohou být umístěny na pozemcích, které patří vlastníkům domů. Tehdy připadá údržba chodníků těmto vlastníkům – ať už jde o vlastníky jednotek, bytová družstva a podobně.

Údržba schodů a přilehlých prostor je povinností vlastníka domu

Pokud mluvíme o údržbě schodů před domem, připadá povinnost v podobě údržby (nejen při sněhové nadílce) na vlastníka domu. Ten je povinen udržovat tyto prostory v dobrém stavu. Je to z toho důvodu, že s těmito prostory přichází do styku obyvatelé domu a v případě sněhové pokrývky mohou být vystaveni kluzkému povrchu, riziku upadnutí a případnému úrazu.

Zdroj obrázku: https://www.istockphoto.com/

Zákon neurčuje, čím chodníky sypat, ani nestanovuje čas

V zákoně nenajdete ustanovení o tom, do kdy musí být chodník uklizen. Zákon obecně nedefinuje podmínky týkající se údržby chodníků. V případě obecních komunikací jsou časy obvykle stanoveny v obecní vyhlášce.

Zrovna tak zákon neurčuje, čím chodníky v zimě sypat, jinými slovy – čím zajistit jejich bezpečnou schůdnost. V konkrétní obci však může být ve vyhlášce ustanoveno, jakými prostředky a způsoby jejich užití se o chodníky starat.

Zdroj fotografii: Pixbay, Pexel, Envato, Dreamstime, istockphoto.com

Nikol Kolomazníková
Zařizování domácnosti je mou radostí – pro nelibost své rodiny doma neustále pohybuji s nábytkem. Na iBydlení.cz si můžete přečíst mé články plné levných nápadů, které se v domácnosti neztratí.

Nejnovější články

--- Další články autora ---