back to top

Toxická maskulinita je strašákem moderní společnosti

Toxická maskulinita je skloňována společností stále častěji. Nejde přitom o moderní fenomén. Ba naopak, tento jev je vlivem patriarchátu prostoupen lidstvem dlouhý čas. Nyní si ale začínáme uvědomovat následky, které s sebou přináší, a konečně se je snažíme změnit. Neprospívá totiž nikomu, nejvíce ubližuje samotným mužům.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

Význam pojmu

Podle webu Heroine pojem toxická maskulinita neznamená, že všechny mužské rysy osobnosti a chování jsou špatné, nýbrž že existují její části, které jsou špatné jak pro muže samotné, tak pro jeho okolí a ve výsledku pro celou společnost. Často se jedná například o agresi, pocity nadřazenosti (hlavně vůči ženám), potřebu dominance a kontroly, orientace na výkon či status. Zároveň jde o odmítání projevů, které jsou vnímány jako slabošské, jako jsou emoce, empatie, soucit, dojetí. Právě aby muž nebyl považován za slabocha, často nenavštíví ani lékaře či psychologa. Přitom právě potlačování emocí, které jsou přirozené nám všem, vede k vnitřnímu napětí a je živnou půdou pro rozvoj duševních nemocí.

Může zabíjet

Přitom právě muži mají třiapůlkrát vyšší riziko sebevraždy a páchají devadesát procent vražd, jak uvádí data z webu idnes. Vědci se tak začali zabývat studiemi, kde zjišťují souvislost toxické maskulinity a sebevraždy. To, že právě nastavení patriarchátu a představy pravého muže jako živitele rodiny může mít neblahý dopad na mužskou psychiku, se začíná potvrzovat. Psychologové se tak konečně zaměřují i na psychické zdraví mužů spojené s maskulinitou a předkládají nové postupy a směrnice pro poskytování odborné péče. Cílem je muže vysvobodit ze zažitých vzorců chování, které ovlivňují celý jeho život.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/

I muži pláčou

Muži se nejvíce obávají z vlastního selhání a z nenaplnění představy toho správného muže. Nezapomínejte, že emoce jsou přirozenou součástí nás všech a selhání k životu patří. Nebojte si říci o pomoc, může vám to zachránit život!

Zdroje: https://www.heroine.cz/feministicky-slovnik/toxicka-maskulinita

https://www.idnes.cz/xman/styl/maskulinita-toxicka-macho-psychologie-terapie-smernice-usa.A190118_140104_xman-styl_fro

Zdroj fotografii: Pixbay, Pexel, Envato, Dreamstime, istockphoto.com

Nejnovější články

--- Další články autora ---