Informace, které nesmí chybět v nájemní smlouvě

Ať už se rozhodnete vlastní nemovitost někomu pronajímat nebo v ní budete chtít bydlet jako nájemce, rozhodně byste se měli dostatečně zaměřit na nájemní smlouvu. Co by taková smlouva měla obsahovat? Na to se podíváme v tomto článku.

Základní údaje o majiteli a budoucím nájemci

V prvé řadě je důležité sepsat základní informace o účastnících, kterých se bude smlouva týkat. Měla by obsahovat samozřejmě jejich jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, rodná čísla, případně data narození. Dále ještě můžete doplnit čísla občanských průkazů. Pokud budou v nemovitosti bydlet i další osoby, je vhodné napsat údaje i o nich.

Popis pronajímané nemovitosti

V tomto bodě je nejlepší co nejpřesněji popsat nemovitost, která je předmětem nájemní smlouvy. Uveďte údaje, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, jako je katastrální území, číslo popisné budovy, výměra pronajímané jednotky. V případě, že se jedná o byt, uveďte jeho číslo a umístění v budově, jeho výměru, další části, které jsou předmětem nájmu (nejčastěji vlastní sklep nebo půda) apod.

Zdroj obrázku: https://www.istockphoto.com/

Doba sjednání nájmu

Nezapomeňte uvést, do jakého data bude nájemní smlouva trvat. Pokud totiž tento bod bude ve smlouvě chybět, bude se mít za to, že je smlouva sjednána na dobu neurčitou. Nejčastěji se nájemní smlouva sjednává na období jednoho roku s tím, že po jeho uplynutí se může smlouva prodloužit formou dodatků k nájemní smlouvě. Pokud si ale chcete budoucího nájemce raději prověřit, můžete smlouvu stanovit na kratší dobu (např. 6 měsíců).

Placení nájmu

Samozřejmostí je uvedení výše nájmu, výčet služeb a poplatky s nimi související. Nezapomeňte ani na datum splatnosti. Vzhledem k současné situaci může být součástí nájemní smlouvy tzv. inflační doložka. Nájemce tak počítá s tím, že se každoroční výše nájmu může zvednout právě o výši inflace.

Vratná kauce

Součástí by měl být i bod o vratné kauci. Vratná kauce neboli vratná jistota je částka, která slouží pronajímateli na pokrytí případných škod na majetku nebo na uhrazení dlužné částky v souvislosti s neplacením nájmu nebo služeb. Celá částka nebo její část se nájemci vrací po skončení nájmu. Ze zákona ji může majitel požadovat ve výši až 3 měsíčních nájmů.

Zdroj obrázku: https://www.istockphoto.com/

Podpis

Smlouva samozřejmě musí být stvrzena podpisem majitele a nájemce. K podpisům obou stran je vhodné také připsat datum a místo podepsání smlouvy. Smlouvu vyhotovte minimálně ve dvou kopiích a pečlivě ji pak založte.

Předávací protokol

Součástí nájemní smlouvy by měl být i předávací protokol. Jeho sepsání vám při skončení nájmu může ušetřit spoustu hádek. Ten totiž kromě stavu měřičů energií a vody při předání nemovitosti udává také počet předaných klíčů, detailní vybavení bytu, fotodokumentaci apod.

Pokud jste si nájemní smlouvou nejistí, pro jistotu nic nepodepisujte nebo nenechávejte podepsat. Raději se o jejím znění poraďte s právníkem. Předejdete tak problémům, které by vás mohly stát hodně nervů a mnohdy také peněz. A co by naopak nájemní smlouva obsahovat neměla? To bude předmětem nějakého z mých dalších článků.

Zdroj fotografii: Pixbay, Pexel, Envato, Dreamstime, istockphoto.com

Nika Lerchhttps://abcrecenze.cz/
Svoji lásku k psaní jsem spojila s mými koníčky, ke kterým patří péče o dům a zahradu. Na iBydlení.cz si můžete přečíst mé články o zahradničení, bytovém designu a celkovém zvelebováním domova.

Nejnovější články

--- Další články autora ---